adevarul.es

19 Decembrie, 2014 - 13:53

Premierul Italiei a venit în România pentru a-l susţine pe Ponta:"Aceste momente sunt foarte importante pentru Victor"

Matteo Renzi, premierul socialist al Italiei, şi-a exprimat susţinerea pentru Victor Ponta la alegerile prezidenţiale din România. Cei doi au susţinut o conferinţă comună, în care Ponta i-a mulţumit pentru sprijin, iar Matteo Renzi a vorbit despre motivele pentru care canddiatul PSD merită să ajungă la Cotroceni.

România şi Italia vor să convingă Comisia Europeană să finanţeze construirea de penitenciare

Ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc, a declarat miercuri, la Sighişoara, că împreună cu omologul său italian încearcă să convingă Comisia Europeană să aloce fonduri europene pentru construirea de penitenciare, întrucât cele două state nu îşi permit o asemenea investiţie.

Pensia în Italia

Pentru a ieşi la pensie, românii care locuiesc în Italia trebuie să îndeplinească o serie de condiţii.

Pentru a putea ieşi la pensie, în conformitate cu legislaţia italiană din domeniu, trebuie să îndepliniţi una din următoarele condiţii, expuse în mod foarte sintetic:

- Condiţie pentru obţinerea pensiei pentru vechime în câmpul muncii: 40 de ani de contribuţii, indiferent de vârsta persoanelor;

- Condiţii pentru obţinerea pensiei de bătrâneţe în sistemul de contribuţii:

o femeile care au împlinit vârsta de 60 de ani, dacă au cel puţin 5 ani de contribuţii efective;

o bărbaţii care au împlinit vârsta de 65 de ani, dacă au cel puţin 5 ani de contribuţii efective;

o persoanele care au în total 40 de ani de contribuţii, indiferent de vârsta acestora;

De asemenea, perioadele de studiu sunt utile pentru completarea cerinţei de 40 de ani de contribuţii în vederea obţinerii pensiei de bătrâneţe în sistemul contributiv.

În momentul în care îndepliniţi condiţiile de pensionare pe teritoriul Italiei, dacă v-aţi stabilit domiciliul în această ţară, trebuie să vă adresaţi biroului local INPS (Institutul Naţional pentru Protecţie Socială) http://www.inps.it pentru întocmirea dosarului de pensie.

Dacă doriţi să ieşiţi la pensie în România, având domiciliul în acest stat, în momentul în care îndepliniţi condiţiile de pensionare din acest stat, trebuie să vă adresaţi Casei de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale competente (www.cnpas.org).

Condiţii pentru obţinerea pensiei pentru vechime în câmpul muncii şi pensiei de bătrâneţe în Italia (Legea nr. 247 din 24 decembrie 2007);

I. Condiţie privind contribuţiile: 35 ani

Perioada: 01/01/2008 - 30/06/2009

Vârsta de pensionare:

- lucrători angajaţi: 58;

- liber profesionişti: 59.

II. Condiţie privind contribuţiile minime: 35 ani

Perioada: 01/07/2009 - 31/12/2010

Vârsta de pensionare:

- lucrători angajaţi:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii: 95;

o vârsta minimă de pensionare: 59.

- liber profesionişti:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii: 96;

o vârsta minimă de pensionare: 60.

Perioada: 01/01/2011 - 31/12/2012

Vârsta de pensionare:

- lucrători angajaţi:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii:96;

o vârsta minimă de pensionare: 60.

- liber profesionişti:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii:97;

o vârsta minimă de pensionare: 61.

Începând cu: 01/01/2013

Vârsta de pensionare:

- lucrători angajaţi:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii:97;

o vârsta minimă de pensionare:61.

- liber profesionişti:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii:98;

o vârsta minimă de pensionare:62.

Momente în care se poate solicita obţinerea pensiei de bătrâneţe

Completarea condiţiilor de vârstă şi de contribuţii

31 martie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 iulie;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 octombrie.

30 iunie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 octombrie;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 ianuarie a anului următor.

30 septembrie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 ianuarie a anului următor;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 aprilie a anului următor.

31 decembrie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 aprilie a anului următor;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 iulie a anului următor.

Momente în care se poate solicita obţinerea pensiei anticipate, cu îndeplinirea condiţiei de 40 de ani de contribuţii

Îndeplinirea condiţiei de contribuţii

31 martie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 iulie dacă persoana are vârsta de cel puţin 57 de ani, împlinită până la data de 30 iunie;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 octombrie.

30 iunie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 octombrie dacă persoana are vârsta de cel puţin 57 de ani, împlinită până la data de 30 septembrie ;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 ianuarie a anului următor.

30 septembrie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 ianuarie a anului următor;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 aprilie a anului următor.

31 decembrie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 aprilie a anului următor;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 iulie a anului următor.

3. Condiţii pentru obţinerea pensiei în România

Puteţi vizualiza vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi, pe ani şi pe luni, pe perioada aprilie 2001 - martie 2015, accesând următorul link: Anexa9 (Anexa nr.9 la Ordinul 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor legii nr.19/2000)

4. Principalele pensii acordate în România

a) Pensia pentru limită de vârstă

Pensia pentru limita de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.

Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr.19/2000, prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi.

Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi este de 15 ani. Creşterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr.19/2000.

Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 de ani pentru bărbaţi. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr.19/2000, prin creşterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei şi de la 30 de ani pentru bărbaţi.

Asiguraţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute lege pentru obţinerea unei pensii pentru limita de vârsta, cu excepţia pensiei anticipate şi pensiei anticipate parţiale, îşi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului.

b)Pensia anticipată

Asiguraţii care au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 10 ani pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale nu se au în vedere perioadele in care asiguratul:

- a beneficiat pensie de invaliditate;

- a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu condiţiile absolvirii acestora;

- a satisfăcut serviciul militar, ca militar in termen sau militar cu termen redus, concentrat, mobilizat sau in prizonierat;

Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii cu cel al pensiei pentru limita de vârsta. 
La împlinirea vârstelor standard de pensionare sau a vârstei standard reduse în condiţiile art.42 din Legea nr.19/2000 cu modificările şi completările ulterioare, pensia anticipată devine pensie pentru limita de vârsta şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare, trecerea la pensia pentru limita de vârsta făcându-se la cerere.

c) Pensia de invaliditate

Au dreptul la pensie de invaliditate asiguraţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de munca, din cauza:

- accidentelor de muncă;

- bolilor profesionale, tuberculozei, SIDA, neoplaziilor;

- bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.

Beneficiază de pensie de invaliditate şi:

- asiguraţii care satisfac obligaţii militare;

- elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă datorita accidentelor sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale;

- persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din aceasta cauza.

d) Pensia de urmaş

Au dreptul la pensie de urmaş copiii şi soţul supravieţuitor, dacă persoana decedata era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.

Copiii au dreptul la pensie de urmaş:

- până la vârsta de 16 ani;

- daca îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

- pe toata durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b;

- cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi reprezintă însumarea drepturilor de urmaş, calculate după fiecare părinte.

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 10 ani.

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârsta, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an.

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârsta şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau tuberculozei şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie.

Soţul supravieţuitor beneficiază de pensie de urmaş pe o perioada de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3).

Soţul supravieţuitor care are în îngrijire la data decesului susţinătorului unul sau mai mulţi copii în vârsta de până la 7 ani beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie stabilit conform art. 5 alin. (3).

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:

- pentru un singur urmaş - 50%;

- pentru 2 urmaşi - 75%;

- pentru 3 sau mai mulţi urmaşi - 100%.

Sursa: Ambasada României la Roma

Tipareste

Un român din Italia a murit într-un incendiu declanşat chiar de el din cauza geloziei

Un român a murit, iar şase membri ai familiei sale au fost răniţi într-un incendiu declanşat din gelozie, într-o casă situată în apropiere d...
Adaugat la:11 Noiembrie, 2014 - 15:17
mai mult

Mii de funcţionari au manifestat la Roma împotriva Guvernului Renzi

Mii de funcţionari italieni au manifestat sâmbătă, la Roma, la apelul celor mai importanţi lideri de sindicat, pentru a denunţa îngheţarea sal...

Primarii din Italia au oferit României spaţiu pentru a deschide mai multe secţii de vot. MAE i-a refuzat

Diplomaţii români din Italia au cerut ajutor autorităţilor locale din Italia pentru deschiderea de secţii de vot în două oraşe cu mari comunit...

Sophia Loren, presată în tinereţe să facă operaţii estetice: „Spuneau că nasul meu este prea lung şi gura prea mare“

Actriţa italiană Sophia Loren (80 de ani), considerată una dintre cele mai frumoase femei ale tuturor timpurilor, a declarat, în cadrul unui inter...

Mădălina Ghenea este protagonista unor scene de sex, în serialul „Borgia: Adevăr şi frică“

Topmodelul român Mădălina Ghenea (26 de ani) este protagonista mai multor scene de sex în serialul „Borgia: Faith and Fear/ Borgia: Adevăr şi ...

Năstase, despre dezbaterea Ponta-Iohannis: „Victor, spune că eşti de acord cu propunerea lui Iohannis“

Fostul premier Adrian Năstase, care şi-a petrecut în închisoare un an şi jumătate, îl îndeamnă pe Victor Ponta să accepte provocarea lansat...
Adaugat la:13 Noiembrie, 2014 - 15:18
mai mult

De unde ştie Ponta datele privind evoluţia PIB înainte de publicarea oficială. Explicaţiile şefului INS

Premierul Victor Ponta a anunţat, miercuri seara, la B1TV, în cadrul dezbaterii cu Klaus Iohannis, date privind evoluţia economică din trimestrul ...

Un deputat din Bundestag afirmă că românii din Germania pot vota şi în afara consulatelor şi a ambasadelor

Victor Ponta a declarat, în dezbaterea cu Klaus Iohannis, că legislaţia germană nu permite organizarea de secţii de vot în alte locuri decât co...

Primul efect al dezbaterii Ponta-Iohannis: senatorul PNL Akos Mora, autosuspendat din partid

Senatorul PNL Akos Mora s-a autosuspendat din toate funcţiile deţinute în PNL. Mora a păstrat, însă, funcţia de senator. ...

Rusia invadează estul Ucrainei

Ambasadorul ucrainean la ONU a avertizat că Moscova pregăteşte o invazie de amploare. În regiunile controlate de separatiştii proruşi au intrat ...
 
Abonează-te la newsletter
Posturi TV Live

Ponta: „Se pare că nu avem gaze de şist. Nu pot să spun mai mult, dar ne-am bătut pe ceva ce nu avem“

Candidatul PSD-UNPR-PC la alegerile prezidenţiale, Victor Ponta, a vorbit, la Antena 3, despre situaţia românilor din diasporă care nu au apucat s...
Adaugat la:10 Noiembrie, 2014 - 11:24
mai mult

Titus Corlăţean a refuzat să deschidă noi secţii de votare în diaspora şi a demisionat

Titus Corlăţean a demisionat din funcţia de ministru de Externe. Corlăţean a invocat ca motiv al demisiei faptul că nu doreşte să încalce leg...

Afacere de familie de un million de euro pe an. Cum să scoţi bani din clopote bisericeşti

O familie din ingineri din Râmnicu Vâlcea se poate lăuda în acest moment că deţine una din cele mai profitabile afaceri cu clopote bisericeşti ...
Adaugat la:10 Noiembrie, 2014 - 10:50
mai mult

Schulz avertizează asupra riscului modificării graniţelor Europei şi critică atitudinea populiştilor faţă de „imigranţii

Preşedintele Parlamentului European (PE), Martin Schulz, a avertizat duminică, cu ocazia celei de 25-a aniversări a căderii Zidului Berlinului, as...

MTV Europe Music Awards 2014: Trupa U2 va susţine un recital special

Trupa rock irlandeză U2 va susţine un recital special la gala MTV Europe Music Awards 2014, care va avea loc duminică, la Glasgow, în Marea Britan...
Adaugat la:10 Noiembrie, 2014 - 12:53
mai mult

Matthew McConaughey va primi o stea pe Walk of Fame din Hollywood

Actorul american Matthew McConaughey, care şi-a început anul cu un trofeu Oscar pentru prestaţia din filmul „Dallas Buyers Club“, va primi o st...

Simona Halep continuă să cadă. Aceasta este ultima săptămână pe locul 3 WTA

Simona Halep a avut un an 2014 foarte bun, în care a ajuns pe locul doi în lume, dar ascensiunea sa s-a oprit, jucătoarea din România intrând acu...
Adaugat la:13 Octombrie, 2014 - 11:27
mai mult

România-Ungaria, la egalitate cu Finala Cupei Mondiale. Câţi români s-au uitat la meciul de la TVR

Partida dintre România şi Ungaria, transmisă în direct sâmbătă seara, la TVR 1, a fost cel mai urmărit program din prime-time, cu o audienţă...

ANALIZĂ Cum ni s-a dublat preţul carburanţilor în ultimii cinci ani

Benzina s-a scumpit cu mai bine de 100% din 2009 până azi în România, iar motorina cu 72%, majorările fiind mai mari decât în statele vecine. C...
Adaugat la:10 Noiembrie, 2014 - 12:20
mai mult

Experiment. Comuna dobrogeană care a renunţat la politicieni: transformările reuşite de autorităţi

INDEPENDENŢĂ În judeţul Constanţa, controlat de baronii Nicuşor Constantinescu şi Radu Mazăre, comuna Peştera, pierdută pe dealurile Dobroge...
Ultimele fotografii adăugate
array(6) { [0]=> string(5) "40137" [1]=> string(5) "38485" [2]=> string(5) "37508" [3]=> string(5) "37388" [4]=> string(5) "37054" [5]=> string(5) "36953" }
Ion Pena
karla
Regim Hotelier Bucuresti
tamaduitoareanadia
prezicatoare maria
iona irina_3
varteniucpuiu
ioana irina
laurlaura25
inchirieriautocare
Cele mai active grupuri
Antene satelitare şi recepţia programelor TV din România
ROMANII DIN MILANO
foto-imobiliare
Cele mai noi anunţuri
Categorie: servicii ( andrada.valentina din Roma ) vand set cross laminat in aur de 14 k
Categorie: servicii ( andrada.valentina din Roma ) vand set cross laminat in aur de 14 k