adevarul.es

25 Octombrie, 2014 - 05:26

De ce nu trebuie să bei apă în timp ce mănânci

Obişnuieşti să bei apă în timp ce iei masa? Îţi oferim câteva motive bune pentru care trebuie să renunţi imediat la acest obicei.

Adaugat la:24 Octombrie, 2014 - 12:39
De ce nu trebuie să bei apă în timp ce mănânci

Ilie Carabulea scapă de arestul preventiv. Omul de afaceri va fi cercetat sub control judiciar

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au hotărât înlocuirea măsurii arestării preventive în cazul omului de afaceri Ilie Carabulea cu cea a controlului judiciar. Decizia nu este definitivă, ea putând fi contestată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Pensia în Italia

Pentru a ieşi la pensie, românii care locuiesc în Italia trebuie să îndeplinească o serie de condiţii.

Pentru a putea ieşi la pensie, în conformitate cu legislaţia italiană din domeniu, trebuie să îndepliniţi una din următoarele condiţii, expuse în mod foarte sintetic:

- Condiţie pentru obţinerea pensiei pentru vechime în câmpul muncii: 40 de ani de contribuţii, indiferent de vârsta persoanelor;

- Condiţii pentru obţinerea pensiei de bătrâneţe în sistemul de contribuţii:

o femeile care au împlinit vârsta de 60 de ani, dacă au cel puţin 5 ani de contribuţii efective;

o bărbaţii care au împlinit vârsta de 65 de ani, dacă au cel puţin 5 ani de contribuţii efective;

o persoanele care au în total 40 de ani de contribuţii, indiferent de vârsta acestora;

De asemenea, perioadele de studiu sunt utile pentru completarea cerinţei de 40 de ani de contribuţii în vederea obţinerii pensiei de bătrâneţe în sistemul contributiv.

În momentul în care îndepliniţi condiţiile de pensionare pe teritoriul Italiei, dacă v-aţi stabilit domiciliul în această ţară, trebuie să vă adresaţi biroului local INPS (Institutul Naţional pentru Protecţie Socială) http://www.inps.it pentru întocmirea dosarului de pensie.

Dacă doriţi să ieşiţi la pensie în România, având domiciliul în acest stat, în momentul în care îndepliniţi condiţiile de pensionare din acest stat, trebuie să vă adresaţi Casei de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale competente (www.cnpas.org).

Condiţii pentru obţinerea pensiei pentru vechime în câmpul muncii şi pensiei de bătrâneţe în Italia (Legea nr. 247 din 24 decembrie 2007);

I. Condiţie privind contribuţiile: 35 ani

Perioada: 01/01/2008 - 30/06/2009

Vârsta de pensionare:

- lucrători angajaţi: 58;

- liber profesionişti: 59.

II. Condiţie privind contribuţiile minime: 35 ani

Perioada: 01/07/2009 - 31/12/2010

Vârsta de pensionare:

- lucrători angajaţi:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii: 95;

o vârsta minimă de pensionare: 59.

- liber profesionişti:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii: 96;

o vârsta minimă de pensionare: 60.

Perioada: 01/01/2011 - 31/12/2012

Vârsta de pensionare:

- lucrători angajaţi:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii:96;

o vârsta minimă de pensionare: 60.

- liber profesionişti:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii:97;

o vârsta minimă de pensionare: 61.

Începând cu: 01/01/2013

Vârsta de pensionare:

- lucrători angajaţi:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii:97;

o vârsta minimă de pensionare:61.

- liber profesionişti:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii:98;

o vârsta minimă de pensionare:62.

Momente în care se poate solicita obţinerea pensiei de bătrâneţe

Completarea condiţiilor de vârstă şi de contribuţii

31 martie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 iulie;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 octombrie.

30 iunie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 octombrie;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 ianuarie a anului următor.

30 septembrie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 ianuarie a anului următor;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 aprilie a anului următor.

31 decembrie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 aprilie a anului următor;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 iulie a anului următor.

Momente în care se poate solicita obţinerea pensiei anticipate, cu îndeplinirea condiţiei de 40 de ani de contribuţii

Îndeplinirea condiţiei de contribuţii

31 martie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 iulie dacă persoana are vârsta de cel puţin 57 de ani, împlinită până la data de 30 iunie;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 octombrie.

30 iunie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 octombrie dacă persoana are vârsta de cel puţin 57 de ani, împlinită până la data de 30 septembrie ;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 ianuarie a anului următor.

30 septembrie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 ianuarie a anului următor;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 aprilie a anului următor.

31 decembrie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 aprilie a anului următor;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 iulie a anului următor.

3. Condiţii pentru obţinerea pensiei în România

Puteţi vizualiza vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi, pe ani şi pe luni, pe perioada aprilie 2001 - martie 2015, accesând următorul link: Anexa9 (Anexa nr.9 la Ordinul 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor legii nr.19/2000)

4. Principalele pensii acordate în România

a) Pensia pentru limită de vârstă

Pensia pentru limita de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.

Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr.19/2000, prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi.

Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi este de 15 ani. Creşterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr.19/2000.

Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 de ani pentru bărbaţi. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr.19/2000, prin creşterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei şi de la 30 de ani pentru bărbaţi.

Asiguraţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute lege pentru obţinerea unei pensii pentru limita de vârsta, cu excepţia pensiei anticipate şi pensiei anticipate parţiale, îşi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului.

b)Pensia anticipată

Asiguraţii care au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 10 ani pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale nu se au în vedere perioadele in care asiguratul:

- a beneficiat pensie de invaliditate;

- a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu condiţiile absolvirii acestora;

- a satisfăcut serviciul militar, ca militar in termen sau militar cu termen redus, concentrat, mobilizat sau in prizonierat;

Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii cu cel al pensiei pentru limita de vârsta. 
La împlinirea vârstelor standard de pensionare sau a vârstei standard reduse în condiţiile art.42 din Legea nr.19/2000 cu modificările şi completările ulterioare, pensia anticipată devine pensie pentru limita de vârsta şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare, trecerea la pensia pentru limita de vârsta făcându-se la cerere.

c) Pensia de invaliditate

Au dreptul la pensie de invaliditate asiguraţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de munca, din cauza:

- accidentelor de muncă;

- bolilor profesionale, tuberculozei, SIDA, neoplaziilor;

- bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.

Beneficiază de pensie de invaliditate şi:

- asiguraţii care satisfac obligaţii militare;

- elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă datorita accidentelor sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale;

- persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din aceasta cauza.

d) Pensia de urmaş

Au dreptul la pensie de urmaş copiii şi soţul supravieţuitor, dacă persoana decedata era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.

Copiii au dreptul la pensie de urmaş:

- până la vârsta de 16 ani;

- daca îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

- pe toata durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b;

- cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi reprezintă însumarea drepturilor de urmaş, calculate după fiecare părinte.

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 10 ani.

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârsta, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an.

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârsta şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau tuberculozei şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie.

Soţul supravieţuitor beneficiază de pensie de urmaş pe o perioada de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3).

Soţul supravieţuitor care are în îngrijire la data decesului susţinătorului unul sau mai mulţi copii în vârsta de până la 7 ani beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie stabilit conform art. 5 alin. (3).

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:

- pentru un singur urmaş - 50%;

- pentru 2 urmaşi - 75%;

- pentru 3 sau mai mulţi urmaşi - 100%.

Sursa: Ambasada României la Roma

Tipareste

Consilierul din Italia care a bătut un român declară că nu este xenofob

Consilierul municipal din Italia care a notat pe Facebook că a bătut un pieton român a declarat, în urma criticilor Ministerului de Externe din Ro...
Adaugat la:23 Octombrie, 2014 - 12:03
mai mult

Un miner italian a stat 26 de ani în concediu medical, apoi a ieşit la pensie

Carlo Cani a ieşit la pensie la vârsta de 60 de ani, însă fără să lucreze nici măcar o zi întreagă în subteran, pentru compania minieră di...

Un oficial local italian se laudă că l-a bătut pe un român, acuzând că a fost tratat rău în România

Un membru al Consiliului municipal al oraşului italian Montesilvano (centru), Anthony Aliano, de profesie avocat, se laudă pe Facebook că i-a aplic...

Moldovenii din Italia vor trimite mai mulţi bani acasă legal, speră autorităţile

Un nou serviciu de transferuri de bani între oficiile poştale din Moldova şi Italia a fost lansat astăzi oficial la Chişinău. Acesta permite mol...

George Puşcaş, atacantul român care face furori la „tineretul“ lui Inter Milano. 13 goluri în 5 etape, hattrick cu Milan

Atacantul român George Puşcaş este noul „giuvaer“ al lui Inter Milano. Unul care străluceşte, deocamdată, doar la echipa de tineret. Dar dac...

Ucraina: Alegeri „de război“, candidaţi eroi

„Eroi“ ai conflictului din Donbass sau ai manifestaţiei din Euromaidan încearcă să obţină mandate în Parlamentul de la Kiev, în cadrul ale...
Adaugat la:24 Octombrie, 2014 - 10:35
mai mult

Monica Macovei cere ridicarea imunităţii pentru Ecaterina Andronescu

Monica Macovei, i-a cerut lui Călin Popescu Tăriceanu să urgenteze votul pentru ridicarea imunităţii foştilor miniştri Ecaterina Andronescu şi...

Cum a ajuns Ebola să bată la porţile Occidentului

De aproape patru decenii, Occidentul, implicit şi noi, cei aflaţi la periferia lui, a preferat să privească teroarea răspândită de temutul viru...

Ana Ularu joacă alături de Jennifer Lawrence și Bradley Cooper în drama „Serena”

Drama romantică „Serena“, în care actriţa româncă Ana Ularu joacă alături de unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de pe marele ecran ...

Şapte mituri despre Uniunea Europeană care circulă prin România şi cât de adevărate sunt ele

Românii şi-au format un număr de şase clişee despre Uniunea Europeană, acestea fiind o combinaţie de idei preconcepute îmbinate cu o serie de ...
 
Abonează-te la newsletter
Posturi TV Live

Ministrul Muncii: salariul minim brut va creşte de la 900 la 975 de lei din ianuarie

Angajaţii vor avea parte de un salariu minim pe economie brut mai mare cu 75 de lei de anul viitor, din ianuarie, mai exact 975 de lei lunar, a anun...
Adaugat la:13 Octombrie, 2014 - 11:31
mai mult

Alegeri 2014. Teodor Meleşcanu, de la studentul care îl idealiza pe Avram Iancu la cârma spionajului românesc

Candidat independent la alegerile prezidenţiale, Teodor Meleşcanu (73 de ani) şi-a depus, odată cu semnăturile necesare, demisia din funcţia de ...

Premiul Nobel pentru speranţe de pace. Oare n-ar fi mai potrivit un Nobel pentru Război?

Premiul Nobel pentru Pace, în cuvintele lui Alfred Nobel, trebuie să revină persoanei care în anul ce a trecut „a făcut cea mai semnificativă ...
Adaugat la:13 Octombrie, 2014 - 12:55
mai mult

Helmut Kohl: Merkel nu e în stare să folosească furculiţa şi cuţitul, Gorbaciov a fost eşec, Thatcher adormea la summit

Opiniile necenzurate ale fostului cancelar german Helmut Kohl au fost cuprinse în cartea „Moştenirea. Stenogramele Kohl”, scrisă de Heribert Sc...

La mulţi ani, Alexandru Andrieş! Artistul sărbătoreşte 60 de ani pe scenă

Interpretul de muzică folk Alexandru Andrieş împlineşte astăzi 60 de ani. Pentru prima oară în 40 de ani de activitate muzicală, artistul îş...
Adaugat la:13 Octombrie, 2014 - 12:44
mai mult

Robert Redford va primi premiul Chaplin pentru întreaga carieră

Actorul şi regizorul american Robert Redford (77 de ani) va primi premiul Chaplin pentru întreaga carieră, la cea de-a 42-a ediţie a Chaplin Award...

Simona Halep continuă să cadă. Aceasta este ultima săptămână pe locul 3 WTA

Simona Halep a avut un an 2014 foarte bun, în care a ajuns pe locul doi în lume, dar ascensiunea sa s-a oprit, jucătoarea din România intrând acu...
Adaugat la:13 Octombrie, 2014 - 11:27
mai mult

România-Ungaria, la egalitate cu Finala Cupei Mondiale. Câţi români s-au uitat la meciul de la TVR

Partida dintre România şi Ungaria, transmisă în direct sâmbătă seara, la TVR 1, a fost cel mai urmărit program din prime-time, cu o audienţă...

Visul britanic: executor fiscal român, devenit cofetar de succes în Anglia. Femeia face torturi inedite

Elena Ceuca (48 de ani), originară din Satu Mare, şi-a lăsat locul de muncă din România, unde lucra ca executor fiscal, şi s-a mutat, în 2011, ...
Adaugat la:13 Octombrie, 2014 - 10:32
mai mult

Bicarbonatul de sodiu, praful de curăţat bun la toate care poate înlocui produsele scumpe din comerţ

Un pachet cu bicarbonat de sodiu este mai folositor în gospodărie decât ne-am putea imagina, mai ales că ne poate scuti de cumpărarea a nenumăra...
Ultimele fotografii adăugate
array(6) { [0]=> string(5) "38485" [1]=> string(5) "37508" [2]=> string(5) "37388" [3]=> string(5) "37054" [4]=> string(5) "36953" [5]=> string(5) "36832" }
karla
Regim Hotelier Bucuresti
tamaduitoareanadia
prezicatoare maria
iona irina_3
varteniucpuiu
ioana irina
laurlaura25
inchirieriautocare
nutucompany
Cele mai active grupuri
Antene satelitare şi recepţia programelor TV din România
ROMANII DIN MILANO
foto-imobiliare
Cele mai noi anunţuri
Categorie: servicii ( andrada.valentina din Roma ) vand set cross laminat in aur de 14 k
Categorie: servicii ( andrada.valentina din Roma ) vand set cross laminat in aur de 14 k