adevarul.es

24 Iulie, 2014 - 01:59

Pierd ruşii Mondialul din 2018? Un ziar german cere că FIFA să reacţioneze prompt după tragedia MH17

Până acum, cele mai mari controverse au fost legate de faptul că Mondialul din 2022 a fost acordat Qatar-ului. Acum însă, au apărut primele voci care îi cer lui Blatter să ia o decizie radicală în privinţa turneului de peste patru ani.

Caz şocant în Afganistan: fetiţă condamnată la moarte de familie, după ce a fost violată de un mullah, în moschee

O fetiţă de zece ani din Afganistan a fost violată de un mullah, într-o moschee şi riscă să fie ucisă de propriile rude pentru „dezonorarea familiei“, după ce poliţia a luat-o din adăpostul pentru femei şi a înapoiat-o părinţilor. Publicaţia New York Times dezvăluie amănunte şocante dintr-un caz care scandalizează opinia publică occidentală, dar se poate încheia într-un mod tragic, din cauza tradiţiilor primitive ale afganilor.

Pensia în Italia

Pentru a ieşi la pensie, românii care locuiesc în Italia trebuie să îndeplinească o serie de condiţii.

Pentru a putea ieşi la pensie, în conformitate cu legislaţia italiană din domeniu, trebuie să îndepliniţi una din următoarele condiţii, expuse în mod foarte sintetic:

- Condiţie pentru obţinerea pensiei pentru vechime în câmpul muncii: 40 de ani de contribuţii, indiferent de vârsta persoanelor;

- Condiţii pentru obţinerea pensiei de bătrâneţe în sistemul de contribuţii:

o femeile care au împlinit vârsta de 60 de ani, dacă au cel puţin 5 ani de contribuţii efective;

o bărbaţii care au împlinit vârsta de 65 de ani, dacă au cel puţin 5 ani de contribuţii efective;

o persoanele care au în total 40 de ani de contribuţii, indiferent de vârsta acestora;

De asemenea, perioadele de studiu sunt utile pentru completarea cerinţei de 40 de ani de contribuţii în vederea obţinerii pensiei de bătrâneţe în sistemul contributiv.

În momentul în care îndepliniţi condiţiile de pensionare pe teritoriul Italiei, dacă v-aţi stabilit domiciliul în această ţară, trebuie să vă adresaţi biroului local INPS (Institutul Naţional pentru Protecţie Socială) http://www.inps.it pentru întocmirea dosarului de pensie.

Dacă doriţi să ieşiţi la pensie în România, având domiciliul în acest stat, în momentul în care îndepliniţi condiţiile de pensionare din acest stat, trebuie să vă adresaţi Casei de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale competente (www.cnpas.org).

Condiţii pentru obţinerea pensiei pentru vechime în câmpul muncii şi pensiei de bătrâneţe în Italia (Legea nr. 247 din 24 decembrie 2007);

I. Condiţie privind contribuţiile: 35 ani

Perioada: 01/01/2008 - 30/06/2009

Vârsta de pensionare:

- lucrători angajaţi: 58;

- liber profesionişti: 59.

II. Condiţie privind contribuţiile minime: 35 ani

Perioada: 01/07/2009 - 31/12/2010

Vârsta de pensionare:

- lucrători angajaţi:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii: 95;

o vârsta minimă de pensionare: 59.

- liber profesionişti:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii: 96;

o vârsta minimă de pensionare: 60.

Perioada: 01/01/2011 - 31/12/2012

Vârsta de pensionare:

- lucrători angajaţi:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii:96;

o vârsta minimă de pensionare: 60.

- liber profesionişti:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii:97;

o vârsta minimă de pensionare: 61.

Începând cu: 01/01/2013

Vârsta de pensionare:

- lucrători angajaţi:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii:97;

o vârsta minimă de pensionare:61.

- liber profesionişti:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii:98;

o vârsta minimă de pensionare:62.

Momente în care se poate solicita obţinerea pensiei de bătrâneţe

Completarea condiţiilor de vârstă şi de contribuţii

31 martie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 iulie;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 octombrie.

30 iunie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 octombrie;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 ianuarie a anului următor.

30 septembrie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 ianuarie a anului următor;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 aprilie a anului următor.

31 decembrie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 aprilie a anului următor;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 iulie a anului următor.

Momente în care se poate solicita obţinerea pensiei anticipate, cu îndeplinirea condiţiei de 40 de ani de contribuţii

Îndeplinirea condiţiei de contribuţii

31 martie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 iulie dacă persoana are vârsta de cel puţin 57 de ani, împlinită până la data de 30 iunie;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 octombrie.

30 iunie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 octombrie dacă persoana are vârsta de cel puţin 57 de ani, împlinită până la data de 30 septembrie ;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 ianuarie a anului următor.

30 septembrie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 ianuarie a anului următor;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 aprilie a anului următor.

31 decembrie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 aprilie a anului următor;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 iulie a anului următor.

3. Condiţii pentru obţinerea pensiei în România

Puteţi vizualiza vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi, pe ani şi pe luni, pe perioada aprilie 2001 - martie 2015, accesând următorul link: Anexa9 (Anexa nr.9 la Ordinul 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor legii nr.19/2000)

4. Principalele pensii acordate în România

a) Pensia pentru limită de vârstă

Pensia pentru limita de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.

Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr.19/2000, prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi.

Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi este de 15 ani. Creşterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr.19/2000.

Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 de ani pentru bărbaţi. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr.19/2000, prin creşterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei şi de la 30 de ani pentru bărbaţi.

Asiguraţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute lege pentru obţinerea unei pensii pentru limita de vârsta, cu excepţia pensiei anticipate şi pensiei anticipate parţiale, îşi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului.

b)Pensia anticipată

Asiguraţii care au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 10 ani pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale nu se au în vedere perioadele in care asiguratul:

- a beneficiat pensie de invaliditate;

- a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu condiţiile absolvirii acestora;

- a satisfăcut serviciul militar, ca militar in termen sau militar cu termen redus, concentrat, mobilizat sau in prizonierat;

Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii cu cel al pensiei pentru limita de vârsta. 
La împlinirea vârstelor standard de pensionare sau a vârstei standard reduse în condiţiile art.42 din Legea nr.19/2000 cu modificările şi completările ulterioare, pensia anticipată devine pensie pentru limita de vârsta şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare, trecerea la pensia pentru limita de vârsta făcându-se la cerere.

c) Pensia de invaliditate

Au dreptul la pensie de invaliditate asiguraţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de munca, din cauza:

- accidentelor de muncă;

- bolilor profesionale, tuberculozei, SIDA, neoplaziilor;

- bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.

Beneficiază de pensie de invaliditate şi:

- asiguraţii care satisfac obligaţii militare;

- elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă datorita accidentelor sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale;

- persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din aceasta cauza.

d) Pensia de urmaş

Au dreptul la pensie de urmaş copiii şi soţul supravieţuitor, dacă persoana decedata era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.

Copiii au dreptul la pensie de urmaş:

- până la vârsta de 16 ani;

- daca îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

- pe toata durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b;

- cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi reprezintă însumarea drepturilor de urmaş, calculate după fiecare părinte.

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 10 ani.

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârsta, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an.

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârsta şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau tuberculozei şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie.

Soţul supravieţuitor beneficiază de pensie de urmaş pe o perioada de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3).

Soţul supravieţuitor care are în îngrijire la data decesului susţinătorului unul sau mai mulţi copii în vârsta de până la 7 ani beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie stabilit conform art. 5 alin. (3).

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:

- pentru un singur urmaş - 50%;

- pentru 2 urmaşi - 75%;

- pentru 3 sau mai mulţi urmaşi - 100%.

Sursa: Ambasada României la Roma

Tipareste

Plecarea pachebotului Costa Concordia către Genova, prevăzută pentru marţi

Plecarea pachebotului Costa Concordia, al cărui naufragiu pe Insula Giglio, în Toscana, s-a soldat cu 32 de morţi în 2012, către portul Genova, ...
Adaugat la:21 Iulie, 2014 - 14:21
mai mult

Cel puţin 19 imigranţi au murit la bordul unei nave aflate în largul Insulei Lampedusa

Salvatorii italieni şi maltezi au descoperit cadavrele a 18 imigranţi pe o navă aflată în largul Insulei Lampedusa, în timp ce un al nouăspreze...

Silvio Berlusconi a fost achitat în apel în procesul Rubygate

Fostul premier italian Silvio Berlusconi a fost achitat, vineri, de Curtea de Apel din Milano (nord) în cazul Rubygate, în care a fost condamnat la ...

Federica Mogherini: Italia va depune toate eforturile pentru stoparea conflictului din Fâșia Gaza

Italia, care deține președinția prin rotație a Consiliului UE, intenționează să acceseze toate pârghiile politice și diplomatice pe care le d...

O româncă, plecată la muncă în Italia, ucisă de propriul copil drogat. Negreşteanul a ajuns pe mâna poliţiei

Alexandru Ferencz, un român de 29 de ani, a fost arestat la Torino, fiind acuzat că şi-a ucis cu sânge rece mama, înjunghiind-o de mai multe ori ...

Sondaj INSCOP Ponta şi Iohannis, umăr la umăr în topul încrederii

BAROMETRU Klaus Iohannis îl urmează la mică distanţă, în clasamentul încrederii, pe potenţialul său contracandidat la alegerile prezidenţial...
Adaugat la:23 Iulie, 2014 - 11:19
mai mult

Opt români au murit într-un accident în Spania. Aceştia erau în drum spre aeroport, pentru a se întoarce acasă

Opt români au murit într-un accident rutier petrecut marţi după-amiază în Spania, potrivit primelor date fiind vorba despre şase adulţi şi do...

„Daily Mail“: Fiul „Regelui romilor“, Bogdan Cioabă, se însoară cu mama copiilor săi, încă minoră

Bogdan Cioabă, în vârstă de 20 de ani, şi logodnica sa, Andreea, au fost promişi unul altuia încă din copilările. Cuplul plănuieşte să se ...

Guvern: Salariile medicilor cresc cu 10% din 2015

Aproximativ 125.000 de medici, asistenţi medicali şi asistenţi sociali vor beneficia de o creştere a salariului cu 10% din toamnă, potrivit unui ...

Un braşovean conduce în SUA un business de 15 milioane de dolari

Românul Julian Balea a plecat din ţară acum circa două decenii, pentru a studia în Statele Unite, iar astăzi locuieşte la New York şi este who...
 
Abonează-te la newsletter
Posturi TV Live

Sondaj INSCOP Ponta şi Iohannis, umăr la umăr în topul încrederii

BAROMETRU Klaus Iohannis îl urmează la mică distanţă, în clasamentul încrederii, pe potenţialul său contracandidat la alegerile prezidenţial...
Adaugat la:23 Iulie, 2014 - 11:19
mai mult

Analişti politici şi foşti miniştri de Externe concluzionează: Băsescu a procedat bine atacând dur Rusia

Specialiştii contactaţi de „Adevărul“ au pus sub lupă afirmaţiile contondente făcute de preşedintele României, luni seară, la adresa Krem...

Guvern: Salariile medicilor cresc cu 10% din 2015

Aproximativ 125.000 de medici, asistenţi medicali şi asistenţi sociali vor beneficia de o creştere a salariului cu 10% din toamnă, potrivit unui ...
Adaugat la:23 Iulie, 2014 - 12:25
mai mult

Povestea tânărului mort în drum spre avionul care îl aducea în România să se însoare

Unul dintre românii morţi în accidentul de microbus din Spania avea 27 de ani, lucra ca şofer de TIR în Spania şi trebuia să vină în România...

OK! Fata lu' tata: Care sunt fiicele de bărbaţi celebri

Aşchia nu sare departe de trunchi în cazul următoarelor moştenitoare ale celebrităţii. Precum taţii lor seducători, junioarele sunt deja pe va...
Adaugat la:23 Iulie, 2014 - 13:18
mai mult

Mădălina Ghenea a devenit mamă. Modelul are un băieţel

Mădălina Ghenea a declarat în repetate rânduri că îşi doreşte o familie numeroasă şi, se pare, face deja paşi mici în acest sens....

Pierd ruşii Mondialul din 2018? Un ziar german cere că FIFA să reacţioneze prompt după tragedia MH17

Până acum, cele mai mari controverse au fost legate de faptul că Mondialul din 2022 a fost acordat Qatar-ului. Acum însă, au apărut primele voci...
Adaugat la:23 Iulie, 2014 - 14:30
mai mult

Mondialul a umplut de bani cele 32 de echipe calificate: ierarhia finală şi sumele încasate de fiecare naţională

FIFA a răsplătit generos fiecare echipă, chiar şi una care a plecat fără niciun punct din Brazilia. Spania, Italia şi Anglia au terminat pe poz...

Un braşovean conduce în SUA un business de 15 milioane de dolari

Românul Julian Balea a plecat din ţară acum circa două decenii, pentru a studia în Statele Unite, iar astăzi locuieşte la New York şi este who...
Adaugat la:23 Iulie, 2014 - 12:45
mai mult

De ce ameţeşti? Printre cauze sunt şi bolile grave

Atunci când, deodată, lumea începe să se învârtă cu tine, ca într-un carusel, ţi se înmoaie picioare şi vezi negru în faţa ochilor, este ...
Ultimele fotografii adăugate
array(6) { [0]=> string(5) "38485" [1]=> string(5) "37508" [2]=> string(5) "37388" [3]=> string(5) "37054" [4]=> string(5) "36953" [5]=> string(5) "36832" }
karla
Regim Hotelier Bucuresti
tamaduitoareanadia
prezicatoare maria
iona irina_3
varteniucpuiu
ioana irina
laurlaura25
inchirieriautocare
nutucompany
Cele mai active grupuri
Antene satelitare şi recepţia programelor TV din România
ROMANII DIN MILANO
foto-imobiliare
Cele mai noi anunţuri
Categorie: servicii ( andrada.valentina din Roma ) vand set cross laminat in aur de 14 k
Categorie: servicii ( andrada.valentina din Roma ) vand set cross laminat in aur de 14 k