adevarul.es

22 August, 2014 - 15:44

Un adolescent român a murit într-un grav accident rutier pe care l-a provocat, în Italia

Un adolescent român a decedat într-un grav accident rutier pe care l-a produs, în nordul Italiei, provocând moartea unui băiat de 11 ani şi a surorii acesteia, care avea cinci ani, scrie ziarul Il Messaggero, în ediţia online.

Westinghouse cere UE să spargă monopolul rus pentru furnizarea de combustibil nuclear în Europa

Compania americană Westinghouse, parte a grupului industrial japonez Toshiba, cere Comisiei Europene să spargă monopolul Rosatom în furnizarea de combustibil nuclear pentru centralele nucleare din Europa care folosesc tehnologie sovietică, scrie The Moscow Times, care citează Financial Times.

Pensia în Italia

Pentru a ieşi la pensie, românii care locuiesc în Italia trebuie să îndeplinească o serie de condiţii.

Pentru a putea ieşi la pensie, în conformitate cu legislaţia italiană din domeniu, trebuie să îndepliniţi una din următoarele condiţii, expuse în mod foarte sintetic:

- Condiţie pentru obţinerea pensiei pentru vechime în câmpul muncii: 40 de ani de contribuţii, indiferent de vârsta persoanelor;

- Condiţii pentru obţinerea pensiei de bătrâneţe în sistemul de contribuţii:

o femeile care au împlinit vârsta de 60 de ani, dacă au cel puţin 5 ani de contribuţii efective;

o bărbaţii care au împlinit vârsta de 65 de ani, dacă au cel puţin 5 ani de contribuţii efective;

o persoanele care au în total 40 de ani de contribuţii, indiferent de vârsta acestora;

De asemenea, perioadele de studiu sunt utile pentru completarea cerinţei de 40 de ani de contribuţii în vederea obţinerii pensiei de bătrâneţe în sistemul contributiv.

În momentul în care îndepliniţi condiţiile de pensionare pe teritoriul Italiei, dacă v-aţi stabilit domiciliul în această ţară, trebuie să vă adresaţi biroului local INPS (Institutul Naţional pentru Protecţie Socială) http://www.inps.it pentru întocmirea dosarului de pensie.

Dacă doriţi să ieşiţi la pensie în România, având domiciliul în acest stat, în momentul în care îndepliniţi condiţiile de pensionare din acest stat, trebuie să vă adresaţi Casei de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale competente (www.cnpas.org).

Condiţii pentru obţinerea pensiei pentru vechime în câmpul muncii şi pensiei de bătrâneţe în Italia (Legea nr. 247 din 24 decembrie 2007);

I. Condiţie privind contribuţiile: 35 ani

Perioada: 01/01/2008 - 30/06/2009

Vârsta de pensionare:

- lucrători angajaţi: 58;

- liber profesionişti: 59.

II. Condiţie privind contribuţiile minime: 35 ani

Perioada: 01/07/2009 - 31/12/2010

Vârsta de pensionare:

- lucrători angajaţi:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii: 95;

o vârsta minimă de pensionare: 59.

- liber profesionişti:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii: 96;

o vârsta minimă de pensionare: 60.

Perioada: 01/01/2011 - 31/12/2012

Vârsta de pensionare:

- lucrători angajaţi:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii:96;

o vârsta minimă de pensionare: 60.

- liber profesionişti:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii:97;

o vârsta minimă de pensionare: 61.

Începând cu: 01/01/2013

Vârsta de pensionare:

- lucrători angajaţi:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii:97;

o vârsta minimă de pensionare:61.

- liber profesionişti:

o suma dintre vârsta persoanei şi anii de contribuţii:98;

o vârsta minimă de pensionare:62.

Momente în care se poate solicita obţinerea pensiei de bătrâneţe

Completarea condiţiilor de vârstă şi de contribuţii

31 martie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 iulie;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 octombrie.

30 iunie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 octombrie;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 ianuarie a anului următor.

30 septembrie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 ianuarie a anului următor;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 aprilie a anului următor.

31 decembrie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 aprilie a anului următor;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 iulie a anului următor.

Momente în care se poate solicita obţinerea pensiei anticipate, cu îndeplinirea condiţiei de 40 de ani de contribuţii

Îndeplinirea condiţiei de contribuţii

31 martie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 iulie dacă persoana are vârsta de cel puţin 57 de ani, împlinită până la data de 30 iunie;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 octombrie.

30 iunie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 octombrie dacă persoana are vârsta de cel puţin 57 de ani, împlinită până la data de 30 septembrie ;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 ianuarie a anului următor.

30 septembrie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 ianuarie a anului următor;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 aprilie a anului următor.

31 decembrie:

- Momentul de acordare a pensiei pentru lucrătorii angajaţi: 1 aprilie a anului următor;

- Momentul de acordare a pensiei pentru liber profesionişti: 1 iulie a anului următor.

3. Condiţii pentru obţinerea pensiei în România

Puteţi vizualiza vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare pentru femei şi bărbaţi, pe ani şi pe luni, pe perioada aprilie 2001 - martie 2015, accesând următorul link: Anexa9 (Anexa nr.9 la Ordinul 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor legii nr.19/2000)

4. Principalele pensii acordate în România

a) Pensia pentru limită de vârstă

Pensia pentru limita de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.

Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr.19/2000, prin creşterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi.

Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi este de 15 ani. Creşterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr.19/2000.

Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 de ani pentru bărbaţi. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr.19/2000, prin creşterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei şi de la 30 de ani pentru bărbaţi.

Asiguraţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute lege pentru obţinerea unei pensii pentru limita de vârsta, cu excepţia pensiei anticipate şi pensiei anticipate parţiale, îşi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului.

b)Pensia anticipată

Asiguraţii care au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 10 ani pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale nu se au în vedere perioadele in care asiguratul:

- a beneficiat pensie de invaliditate;

- a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu condiţiile absolvirii acestora;

- a satisfăcut serviciul militar, ca militar in termen sau militar cu termen redus, concentrat, mobilizat sau in prizonierat;

Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii cu cel al pensiei pentru limita de vârsta. 
La împlinirea vârstelor standard de pensionare sau a vârstei standard reduse în condiţiile art.42 din Legea nr.19/2000 cu modificările şi completările ulterioare, pensia anticipată devine pensie pentru limita de vârsta şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare, trecerea la pensia pentru limita de vârsta făcându-se la cerere.

c) Pensia de invaliditate

Au dreptul la pensie de invaliditate asiguraţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de munca, din cauza:

- accidentelor de muncă;

- bolilor profesionale, tuberculozei, SIDA, neoplaziilor;

- bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.

Beneficiază de pensie de invaliditate şi:

- asiguraţii care satisfac obligaţii militare;

- elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă datorita accidentelor sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale;

- persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din aceasta cauza.

d) Pensia de urmaş

Au dreptul la pensie de urmaş copiii şi soţul supravieţuitor, dacă persoana decedata era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.

Copiii au dreptul la pensie de urmaş:

- până la vârsta de 16 ani;

- daca îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

- pe toata durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b;

- cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi reprezintă însumarea drepturilor de urmaş, calculate după fiecare părinte.

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 10 ani.

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârsta, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an.

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârsta şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau tuberculozei şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie.

Soţul supravieţuitor beneficiază de pensie de urmaş pe o perioada de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3).

Soţul supravieţuitor care are în îngrijire la data decesului susţinătorului unul sau mai mulţi copii în vârsta de până la 7 ani beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie stabilit conform art. 5 alin. (3).

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:

- pentru un singur urmaş - 50%;

- pentru 2 urmaşi - 75%;

- pentru 3 sau mai mulţi urmaşi - 100%.

Sursa: Ambasada României la Roma

Tipareste

Ministrul italian al Educaţiei Stefania Giannini, criticat pentru că a apărut topless pe plajă

Ministrul italian al Educaţiei Stefania Giannini se află în centrul unei dezbateri cu privire la opţiunea de a apărea topless pe plajă, după ce...
Adaugat la:21 August, 2014 - 15:04
mai mult

Coliziune între două avioane de vânătoare în Italia: A fost descoperit trupul carbonizat al uneia dintre victime

Corpul neînsuflețit al unui pilot a fost descoperit miercuri, ca urmare a coliziunii produse marți între două avioane de vânătoare Tornado în ...

Un bărbat a mers cu taxiul din Danemarca până la Roma, o călătorie care l-a costat 4.000 de euro

Un danez a cheltuit 29.226 de coroane (3.920 de euro) pentru a merge cu taxiul din oraşul Odense, situat în sudul Danemarcei, până la Roma, o căl...

Fontana din Trevi nu mai are apă, dar monedele aruncate de turişti continuă să curgă

Fontana di Trevi se află de câteva săptămâni în reparaţii, însă muncitorii care se ocupă de renovarea celebrei fântâni arteziene din Roma ...

Şase români, reţinuţi în Italia după ce au agresat un medic la secţia de urgenţe

Şase români au fost reţinuţi, în regiunea italiană Sicilia, după ce au agresat un medic, la secţia de urgenţe a unui spital din apropiere de ...

Colţ de mamut de 2,6 metri lungime, descoperit pe malul râului Ialomiţa

Descoperirea a fost făcută de un student la Arheologie care se plimba pe malul râului. Tânărul şi-a chemat în ajutor un profesor pentru a putea...
Adaugat la:22 August, 2014 - 13:06
mai mult

Cele mai bune fotografii realizate de fotojurnalişti ucişi în zone de conflict

Moartea fotoreporterului american James Foley, decapitat săptămâna aceasta de militanţii islamişti, readuce în memorie şi amintirea altor jurna...

Războiul manualelor şcolare se mută la DNA

După zeci de contestaţii, licitaţia pentru noile manuale şcolare va ajunge şi la DNA, au ameninţat joi membrii Federaţiei Editorilor din Român...

Cum s-a contrazis Guvernul între acciza de 7 eurocenţi şi vilele RA-APPS

Dacă la începutul acestui an Guvernul anunţa că sumele colectate din acciza suplimentară de 7 cenţi pe fiecare litru de carburant vândut nu pot...

Lyon - Astra 1-2: C'est magnifique. Capodoperă românească pe „Stade Gerland“. Francezii, în genunchi

După tragerea la sorţi a play-off-ului cupelor europene, toţi au zâmbit cu compasiune, după ce au aflat cu cine vor juca giurgiuvenii. Joi seara ...
 
Abonează-te la newsletter
Posturi TV Live

Ponta şi Tăriceanu vor suspendarea lui Băsescu. Care e miza demiterii, în ultimele zile de mandat

Premierul Victor Ponta şi preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, discută despre iniţierea demersurilor pentru suspendarea preşedintel...
Adaugat la:22 August, 2014 - 12:52
mai mult

Udrea: Lupta pentru Cotroceni se dă între moştenitoarea lui Traian Băsescu şi moştenitorul lui Adrian Năstase

Candidatul Partidului Mişcarea Populară la alegerile prezidenţiale, Elena Udrea, susţine că, în următoarea perioadă, campania electorală va r...

Oficial italian despre românul mort într-un accident: „Nu îmi pare rău pentru moartea unui criminal”

Un oficial din Italia a avut, joi, o reacţie dură la adresa adolescentului român care a murit după ce a provocat un accident rutier grav în aprop...
Adaugat la:22 August, 2014 - 10:39
mai mult

Cele mai bune fotografii realizate de fotojurnalişti ucişi în zone de conflict

Moartea fotoreporterului american James Foley, decapitat săptămâna aceasta de militanţii islamişti, readuce în memorie şi amintirea altor jurna...

Johnny Depp şi fiica sa, Lily-Rose, joacă împreună într-un film

Actorul Johnny Depp va ajuca alături de fiica sa, Lily-Rose Depp, în filmul regizorului Kevin Smith, „Yoga Hosers“. Filmările vor începe în a...
Adaugat la:22 August, 2014 - 12:25
mai mult

Shakira a plagiat hitul „Loca”

Cântăreaţa de origine columbiană Shakira a fost acuzată de plagiat pentru versiunea în limba spaniolă a piesei „Loca“, într-un proces pent...

Ghinionista Halep: poate da, iarăşi, peste Şarapova, dar în US Open

Tragerea la sorţi pentru ultimul turneu de Mare Şlem al anului i-a scos în calea Simonei o adversară de bătut în primul tur, dar şi una de coş...
Adaugat la:22 August, 2014 - 13:56
mai mult

Lyon - Astra 1-2: C'est magnifique. Capodoperă românească pe „Stade Gerland“. Francezii, în genunchi

După tragerea la sorţi a play-off-ului cupelor europene, toţi au zâmbit cu compasiune, după ce au aflat cu cine vor juca giurgiuvenii. Joi seara ...

Cum „ucide“ covorul roşu starurile

Odinioară un ritual strălucitor, defilarea pe covorul roşu punea în valoare celebrităţile. Astăzi este „promenada“ perfectă pentru o defil...
Adaugat la:22 August, 2014 - 12:33
mai mult

Colţ de mamut de 2,6 metri lungime, descoperit pe malul râului Ialomiţa

Descoperirea a fost făcută de un student la Arheologie care se plimba pe malul râului. Tânărul şi-a chemat în ajutor un profesor pentru a putea...
Ultimele fotografii adăugate
array(6) { [0]=> string(5) "38485" [1]=> string(5) "37508" [2]=> string(5) "37388" [3]=> string(5) "37054" [4]=> string(5) "36953" [5]=> string(5) "36832" }
karla
Regim Hotelier Bucuresti
tamaduitoareanadia
prezicatoare maria
iona irina_3
varteniucpuiu
ioana irina
laurlaura25
inchirieriautocare
nutucompany
Cele mai active grupuri
Antene satelitare şi recepţia programelor TV din România
ROMANII DIN MILANO
foto-imobiliare
Cele mai noi anunţuri
Categorie: servicii ( andrada.valentina din Roma ) vand set cross laminat in aur de 14 k